Naujienos

2014-04-27 | Karas Taikos prospekte: daugiabutis skyla iš vidaus

Svari vieno Kauno daugiabučio gyventojų dalis teigia nebegalinti kęsti name įkurtos butų savininkų bendrijos pirmininkės savivalės ir reikalauja naujų pirmininko rinkimų. Už dokumentų klastojimą jau teista pirmininkė atšauna, kad įsiplieskusi sumaištis – susimetusių taksistų ir elektros vagių kerštas.

Susirinkimo nepripažįsta

"Padėkite apsiginti nuo savavaliaujančios pirmininkės. Niekas kitas mūsų negina – nei įstatymai, nei savivaldybė", – toks Taikos pr. 117 namo gyventojų pagalbos šauksmas pasiekė "Kauno dieną"

Aktyvių namo gyventojų grupė aiškina nebepasitikinti name įsikūrusios butų savininkų bendrijos pirmininke Irena Vazgiene. Teigiama, kad ji savavaliauja – pati savarankiškai priima visiems namo gyventojams itin svarbius sprendimus ir nesiteikia tinkamai atsiskaityti nei už savo statybos darbus, nei už išleidžiamas lėšas.

Praėjusią savaitę į susirinkimą susirinkę kelios dešimtys gyventojų surašė ir vėliau pirmininkei įteikė reikalavimų sąrašą. I.Vazgienė į jį linkusi numoti ranka.

"Tai nėra sankcionuotas susirinkimas. Į jį buvo susirinkę ne gyventojai, o sugyventiniai, taksistai, skolininkai ir melagiai. Bendriją sudaro bendrijos nariai, o tame susirinkime bendrijos narių buvo gal tik du", – teigė pirmininkė. Ji tikina, kad konfliktą kursto name įsikūrusi daug nepatogumų kėlusi neseniai sutramdyta taksi firma ir bendrą elektrą vogę gyventojai.

Prašo dokumentų

"Mes neieškome priešų, mums tereikia informacijos, kur išleisti mūsų litai", – praėjusią savaitę vykusio susirinkimo tikslą atskleidė viena iš jame dalyvavusių gyventojų. Ji labiausiai piktinasi, kad I.Vazgienė nepateikia visų reikalaujamų dokumentų: sutarčių su rangovais, darbų priėmimo aktų, sąskaitų.

"Pradėjo biznį sukti paprastų žmonių sąskaita. Jau kelerius metus prašome atsiskaityti už lėšas, išleistas elektros instaliacijai, šildymo sistemai", – aštriau kalbėjo kita kaimynė.

Gyventojai teigia, kad iš jiems pateikiamų ataskaitų aišku tik tiek, kad didžioji dalis atliktų svarbių darbų dar nėra baigti, nors pinigai jiems surinkti jau seniai.

"Spėjame, kad pastatyti balansinius ventilius atsiėjo 20 tūkst. litų, elektros skydinės remontas – 17 tūkst. litų. Tačiau tai tėra spėjimai, nes pirmininkė mums pateikė tik dalį dokumentų. Aš ne vienus metus esu sudarinėjusi sąmatas, tačiau net ir man iš tų duomenų ne viskas aišku", – teigė susirinkime dalyvavusi Loreta Balčiūnienė.

I.Vazgienė tikina pateikianti visus dokumentus, tačiau tik tiems, kuriems priklauso juos matyti. "Revizoriams pateikiau visus dokumentus, jie patikrino. Dokumentus rodžiau ir visiems pas mane į namus atėjusiems bendrijos nariams. O visiems norintiesiems dokumentų duoti negaliu. Tai bendrijos vidaus reikalas", – dėstė pirmininkė.

Reikalauja naujų rinkimų

I.Vazgienės pirmininkavimo neapsikentusi žmonių grupė reikalauja, kad būtų paskelbti nauji pirmininko rinkimai.

"Jei dauguma balsuos už ją, tegu ir toliau vadovauja, tačiau ji privalės pasirašyti po dokumentais, kuriuose bus surašyti griežti reikalavimai atsiskaityti už kiekvieną sprendimą", – dėstė vienas namo gyventojų. Jo surašytų reikalavimų pirmininkui sąraše pažymima, kad naujai išrinktas bendrijos vadovas privalės tartis su gyventojais planuojant visus statybos darbus, atsiskaityti techninei tarybai.

"Visi šaukėme, kad nereikia sienų tinkuoti, bet visi tinkavimo darbai buvo strimgalviais padaryti nuo vieno susirinkimo iki kito", – kaip vieną iš pirmininkės atliktų įtartinų sprendimų pateikė kitas vyras.

"Jie sako, kad aš susigalvojau darbų. O ką man daryti, jei plytos krenta ant žemės? Tokiu atveju darbus galima pradėti ir be gyventojų sutikimo", – teisinosi pirmininkė.

Susirinkti nepavyksta

I.Vazgienė teigia neketinanti išgirsti susirinkime išdėstytų reikalavimų, nes susirinkimą laiko negaliojančiu. Sukilę gyventojai pasakojo, kad apie planuojamą susirinkimą net negalėję tinkamai informuoti kaimynų – iškabintus pranešimus apie susirinkimą kažkas nuplėšė.

"Aš net gavau grasinančią žinutę, kad neičiau į šį susirinkimą. Man tie grasinimai – nė motais, bet yra gyventojų, kurie su pirmininke nenori konfliktuoti arba jos net bijo", – teigė viena moteris.

"Tokie susirinkimai pirmininkei nereikalingi, o į jos šaukiamus susirinkimus ji kviečia tik tuos, ką nori. Per paskutinį susirinkimą su chebryte užsidarė savo aukšte ir kitų neįsileido", – tikino kitas gyventojas.

Surengti susirinkimą ir inicijuoti teisėtą pirmininkės nuvertimą nėra lengva, nes, gyventojų skaičiavimais, didžioji dalis butų išnuomoti, o nuomininkams namo reikalai mažai rūpi, be to, jie neturi balso teisės.

"Mūsų negina nei įstatymai, nei savivaldybė. Visur, kur kreipėmės, atsakė: "Kokį pirmininką išsirinkote, tokį ir turite", – atsiduso L.Balčiūnienė.

Klastojo bendrijos dokumentus

I.Vazgienė bendrijos pirmininke išrinkta prieš devynerius metus. Nuo tada nauji pirmininko rinkimai turėjo būti skelbiami bent porą kartų, tačiau gyventojai nepamena, kad kada nors būtų susirinkęs rinkimams pakankamas skaičius žmonių.

Kai kurie butų savininkai įtaria, kad I.Vazgienė naujoms kadencijoms galėjo būti paskirta nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Įtarimus sustiprino žinia, kad dokumentų klastojimas pirmininkei – pažįstama veikla.

Prieš metus Kauno apylinkės teismas I.Vazgienei skyrė 520 litų baudą už tai, kad ji suklastojo kitos butų savininkų bendrijos dokumentus. Padedant suklastotam dokumentui, ji prieš porą metų tapo Taikos pr. 76 namo gyventojus vienijančios bendrijos pirmininke.

Teisme ji tikino, kad nusikalto namo gyventojų labui, tačiau žinoma, kad jos vadovavimu nepatenkinti daugybė Taikos pr. 76 namo gyventojų.

Komentaras

Mindaugas Steponavičius

Teisininkas

Pirmininką galima pakeisti dviem trečdaliais susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių balsų. Pirmajame susirinkime privalo dalyvauti ne mažiau kaip pusė bendrijos narių. Jeigu pirmas susirinkimas neįvyksta, užtenka, kad antrajame dalyvautų ketvirtadalis, iš kurių tam, kad būtų pakeistas pirmininkas, privalo pritarti du trečdaliai. Reikia pabrėžti, kad namo butų kiekis gali nesutapti su bendrijos narių skaičiumi. Suskaičiavus visus narius gali paaiškėti, kad jų tėra 30. Anksčiau bendrijos nariu buvo tampama kone įsigijus butą, bet teismas yra išaiškinęs, kad asmuo negali būti verčiamas priklausyti kažkokiai organizacijai. Dabar nariais laikomi tie, kurie dalyvavo pasirašant bendrijos steigimo sutartį arba pateikę prašymą. Bendrijos privalo tenkinti visus prašymus. Bendrijai nepriklausantys namo gyventojai bendrijos valdyme nedalyvauja, tačiau privalo vykdyti visas gyventojų prievoles, taip pat dalyvauja priimant sprendimus, kai sprendimas priklauso ne nuo bendrijos narių, o butų savininkų valios.

Bendrijų valdymo organų priežiūrą turi vykdyti savivaldybės, tačiau pastebima, kad Kauno miesto savivaldybės gana pasyviai reaguoja į bendrijų narių prašymus. Gal todėl, kad pareiga prižiūrėti bendrijų valdymo organus savivaldybėms priskirta gana neseniai?


http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/karas-taikos-prospekte-daugiabutis-skyla-vidaus-627282#ixzz3O2vuq3SX